Мостовий перехід з острова Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі м.Києва

Мостовий перехід з острова Оболонський в напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі м.Києва

Площадка будівництва розташована в Оболонському районі м. Києва. Згідно завданню, запроектований мостовий перехід з острову Оболонський в напрямку вул. Прирічної.

При розробці планового та висотного положення мосту враховувались вимоги містобудівних умов. Прогонова будова мосту та правобережний підхід знаходяться на прямій в плані. Лівобережний підхід та спряження (за шафовою стінкою) знаходяться на кривій в плані.

Міст має такі основні характеристики: повна довжина по заднім граням шафових стінок – 60,86 м; геометрична схема 18+24+18 м; габарит проїзду – 4,0 м; довжина ділянки виконання робіт від ПК 0+00 до ПК 0+72,40; вільний габарит від дзеркала води до конструкцій мосту не менше ніж 2,5 м. 

Прогонова будова за схемою 18+24+18 м. В поперечному перерізі дві залізобетонні попередньо напружені І-подібні балки, що об’єднані монолітною плитою в температурно-нерозрізну систему. Проміжні опори двостоякові монолітні. Стояки об’єднані монолітним ригелем. Стояни монолітні залізобетонні необсипні. Фундаменти глибокого закладення на буронабивних палях. Покриття на мосту асфальтобетонне. Деформаційні шви гумометалеві (з гумовим компенсатором). За окремими розділами проекту на мосту влаштовують архітектурно-декоративне освітлення, встановлюють обладнання для відеоспостереження. При проектуванні капітального ремонту були враховані вимоги ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Додатково: на сьогодні мостовий перехід не введено в експлуатацію, будівельні роботи призупинені внаслідок введення військового положення в країні.

ТОВ «Містпроект», м. Київ © 2023